Garanti

 

Når du vælger en håndværker, der er medlem af Dansk Byggeri, sikrer du dig som privat forbruger at BYG Garanti efter endt arbejde dækker i op til 3 år for synlige fejl og op til 10 år for fejl og mangler.

Dækker udgifter op til 150.000 kroner
Garantiordningen koster ikke ekstra, men giver sikkerhed for udbedring af eventuelle fejl helt op til 150.000,- inkl. moms. pr. byggesag.

Hvis du mod forventning skulle få brug for garantiordningen, får du direkte adgang til BYGs Klage- og ankenævn. Det betyder hurtig sagsbehandling, fordi du undgår den traditionelle sagsgang gennem retssystemet, som er både tung, langsommelig og dyr. Du skal blot lægge et depositum – penge, du naturligvis får igen, hvis indsigelsen er berettiget.

Det er DANSK BYGGERI der står bag BYG GARANTIORDNING. Det betyder at du får udbedret fejl, der måtte opstå i forbindelse med et BYG-medlems arbejde – også hvis din BYG-håndværker lukker eller sælger sin forretning.

Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig:

  • én- eller to-familieboliger
  • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
  • sommerhuse
  • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme,
  • herunder stuehuse til landbrug
  • lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

 

.

Persondataloven

Behandling og beskyttelse af personoplysninger

Som led i indgåelsen af en aftale/kontrakt omkring udførelsen af et hvilket som helst stykke arbejde, behandler Byens Murerfirma A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give en række oplysninger, da vi er såkaldte ”dataansvarlige”.

I Byens Murerfirma A/S passer vi godt på alle personoplysninger og vi ønsker at holde vores kunder orienteret om, hvordan vi behandler disse. Alle oplysninger bliver håndteret på ansvarlig vis i henhold til lovgivningen, samtidig med, at vi har strikse regler til den rent fysiske omgang, placering og ikke mindst vores IT sikkerhed.

Vi behandler og indsamler personoplysninger med det formål at kunne beregne/udarbejde tilbud samt indgå aftaler og entreprisekontrakter.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om vores kunder.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven.

Personoplysninger vil kunne blive videregivet til eksempelvis underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, advokater mv. Alt videregivelse er blot med henblik på at aftalen/arbejdet kan udføres.

Videregivelse af billeder samt kundens kontaktinfo fra entreprisen kan forekomme som reference på vores hjemmeside og til ansøgninger om prækvalifikation i Danmark mv.

Ingen oplysninger vil blive overført eller videregivet til modtagere i tredjelande som er lande uden for EU.

Ved enhver accept om udførsel af kontrakt/aftale eller lignende, gives der samtykke til at Byens Murerfirma A/S behandler og opbevarer disse personlige oplysninger.

Oplysningerne vil blive opbevaret og gemt i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav. Dokumenter der har relation til entreprisen vil blive slettet efter 5 til 10 år iht. forældelsesloven for private bygherrer samt jf. AB92/AB18.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Byens Murerfirma A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om kundeforholdet).
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og ret til at gøre indsigelse mod en denne.
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

I forbindelse med den regnskabsmæssig lovgivning, kan der dog ikke slettes personlige oplysninger, så snart der er faktureret på sagen udover forældelsesfristen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage enten til post@byensmurer.dk eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Byens Murerfirma A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.